Tomasz
Radca prawny Tomasz Deluga, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie. Doświadczenie zawodowe zdobywane od roku 1997, we współpracy z praktykami prawa.

Kancelaria jest prowadzona w ramach indywidualnej działalności prawniczej radcy prawnego Tomasza Deluga.

Anna
Anna Deluga, absolwent Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Od roku 2009 asystent prawny w kancelarii radcy prawnego Tomasza Deluga, aktywnie współtworzący zespól wsparcia nad realizacją powierzonych spraw.

Zespół wsparcia w ramach współpracy korporacyjnej tworzy również asystent prawny Anna Deluga.

 
 

Kancelaria świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przedsiębiorców, a także podmiotów korporacyjnych.
Kancelaria specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, w problematyce procesowej - w szczególności w sprawach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu spółek kapitałowych, oraz w sprawach z zakresu prawa egzekucyjnego i zabezpieczającego.

 

» Prawo korporacyjne i handlowe, obsługa wewnątrzkorporacyjna organów spółek prawa handlowego
» Inwestycje kapitałowe
» Prawo upadłościowe i naprawcze, restrukturyzacyjne
» Zamówienia publiczne
» Prawo lokalowe i sprawy z zakresu rynku nieruchomości
» Ochrona własności przemysłowej
» Ochrona własności intelektualnej, prawo autorskie
» Prawo prasowe
» Nieuczciwa konkurencja
» Ochrona praw konsumentów
» Prawo administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji
» Prawo budowlane i inwestycje
» Prawo nowych technologii
» Prawo ubezpieczeniowe

Sprawy cywilne, w szczególności:
» Doradztwo w zakresie umów prawa cywilnego
» Doradztwo w zakresie stosunków majątkowych, umowy majątkowe - małżeńskie i inne sprawy z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

 
 

Kancelaria Radcy Prawnego
Tomasz Deluga
ul. Topiel 21 lok. 7
00-342 Warszawa
NIP 762-102-58-79
REGON 550706352

tel: (+48 22) 4985404,
2169155, 2169156
fax: (+48 22) 499-49-78

mail: kancelaria@deluga.com.pl

code by: aplikacje internetowe